Logo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - NABÓR !!!

Utworzono: piątek, 23, listopad 2012 07:46
Odsłony: 2889

 


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
Brama Beskidu
działającej na terenie gmin:
Stary Sącz,Podegrodzie
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 7 grudnia 2012 r. do 28 grudnia 2012 r.


Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania www.bramabeskidu.pl.
Kryteria Wyboru operacji udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.bramabeskidu.pl, oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” miejscowość: Stary Sącz, ul. Krakowska 26, w godz. 700 – 1500.
Wysokość dostępnych środków w tym naborze na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 1 294 678,00 zł
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu”
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:
Operacja w wyniku oceny pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru uzyskała powyżej 30% maksymalnej liczby punktów w ramach danej operacji.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” miejscowość: Stary Sącz, ul. Krakowska 26, w godz. 700 – 1500.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” oraz pod numerem tel. 18 547-66-80.

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE do pobrania