Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

CIS - Centrum Integracji Społecznej. Kolejny sukces LGD Brama Beskidu!!

Z radością informujemy, że dnia 25 maja 2018 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu : CIS - aktywnie i skutecznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe, Typ A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. W ramach projektu zostaną uruchomione dwa warsztaty - gastronomiczny i wikliniarsko-pamiątkarski.

Całkowita wartość projektu: 2 498 800,50 zł