Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Rekrutacja uczniów i uczennic do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” – REKRUACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Loga Unia1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” które w partnerstwie z Gminą Stary Sącz realizują projekt „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” serdecznie zapraszają uczniów i uczennice klas podstawowych i klas gimnazjalnych ze szkół objętych projektem z terenu Gminy Stary Sącz do udziału w projekcie.

Informujemy, że UZUPEŁNIAJĄCY nabór Formularzy rekrutacyjnych uczniów i uczennic do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” rozpoczyna się od 10.09.2018 r. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 12.09.2018 r. w Szkolnym Biurze Projektu.

Osoby, które dotychczas nie korzystały z żadnej formy wsparcia w projekcie będą miały pierwszeństwo w naborze.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasady i kryteria rekrutacji oraz obowiązki uczestników projektu zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, do pobrania poniżej:

·         Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

·         Formularz rekrutacyjny

·         Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych

·         Oświadczenie dyrektora potwierdzające status ucznia