Logo

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu pn. „CIS – aktywnie i skutecznie”

Utworzono: wtorek, 11, czerwiec 2019 07:45
Odsłony: 1350

logotypy cisssss

Informujemy, iż nabór uzupełniający do projektu pn. „CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 został zakończony.

Poniżej przedstawiamy listę rankingową kandydatów zakwalifikowanych do udziału w warsztacie gastronomicznym w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Lista rankingowa – warsztat gastronomiczny – rekrutacja uzupełniająca