Logo

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu ogłasza następujące nabory

Odsłony: 577

Data publikacji: 21.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasza następujące nabory wniosków o przyznanie pomocy:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki i czasu wolnego

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych