Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2020 (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania uwag:

- na spotkaniach konsultacyjnych w Biurze LGD, mieszczącym się w miejscowości Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, które odbędą się w dniach: 12.02.2020 r., 13.02.2020 r. oraz 14.02.2020 r. w godz. od 11.00 do 13.00,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego Formularza zmian na adres: biuro(a)bramabeskidu.pl lub składając go osobiście w Biurze LGD–do dnia 18.02.2020 r. do godz. 12.00.

Formularz zmian