Logo

Rekrutacja do projektu „CIS- aktywnie i skutecznie”

Utworzono: środa, 27, maj 2020 10:34
Odsłony: 647

logotypy cisssss

 

Rekrutacja do projektu „CIS- aktywnie i skutecznie”

Informujemy, iż rozpoczeła się rekrutacja do udziału w projekcie
pn. „CIS – aktywnie i skutecznie”.

WARSZTAT GASTRONOMICZNY

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie powiatu nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza.

Informujemy, że nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu „CIS – aktywnie i skutecznie” rozpoczyna się od 27.05.2020 r.Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 05.06.2020 r.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasady i kryteria rekrutacji oraz obowiązki uczestników projektu zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – do pobrania tutaj.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej:

1) Regulamin funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej

2) Wniosek o skierowanie do CIS

3) Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy

4) Zał. nr 2 Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów

5) Zał. nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

6) Zał. nr 4 Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia

7) Obowiązek informacyjny I

8) Obowiązek informacyjny II

ZAPRASZAMY !

0001