Logo

Lista rankingowa uczestników na kurs "Opiekun osób starszych"

Utworzono: środa, 12, sierpień 2020 10:13
Odsłony: 377

Lista rankingowa na kurs „Opiekun osób starszych” wśród opiekunów faktycznych osób starszych, niesamodzielnych, którzy są uczestnikami projektu pn. „Dzienny Dom Seniora” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

PODSTAWOWA LISTA RANKINGOWA NR 1/OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Lista rankingowa kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów do dnia 10.08.2020 r. :

Lista rankingowa