Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Lista rankingowa na Uczestników projektu „Dzienny Dom Seniora"

Lista rankingowa na Uczestników projektu „Dzienny Dom Seniora” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSTAWOWA LISTA RANKINGOWA NR 10/OSOBY NIESAMODZIELNE

Lista rankingowa kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów do dnia 27.01.2020 r. :

Lista rankingowa

Informujemy, że są wolne miejsca na pobyt w Dziennym Domu Seniora i w związku z tym nadal trwa nabór uczestników. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów.