Logo

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr OW/I/20

Odsłony: 1224

http://bramabeskidu.pl/images/flag_yellow_low.jpg            http://bramabeskidu.pl/images/pobrane.jpg                   Leader                  http://bramabeskidu.pl/images/PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Data publikacji ogłoszenia: 05.06.2020

 

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr OW/I/20

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj:

- Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

- Kryteria wyboru operacji własnych

- Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD