Logo

Informacje pomocnicze

Odsłony: 9957

1) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) – otwórz

2) Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 - otwórz

3) Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz

4) LSR - otwórz

5) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1z dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz

6) Instrukcja obsługi POP dla wnioskodawców – otwórz

7) Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu – otwórz