Logo

Dokumentacja aplikacyjna

Odsłony: 11623

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

    Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz

    Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

    Biznesplan (.pdf) - otwórz

    Biznesplan (.docx) - otwórz

    Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz

    Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

5) Informacja dodatkowa – otwórz

6) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz