Logo

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu ogłasza następujące nabory

Odsłony: 1022

Data publikacji: 24.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wzdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasza następujące nabory wniosków o przyznanie pomocy:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych