Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 18.02.2015r. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” dokonał oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę ofert złożonych w zapytaniu ofertowym o numerze 2/2015 z dnia 05.02.2015r. W terminie do 16.02.2015r. do godz. 15.00 złożonych zostało 9 ofert. Zgodnie z punktem 5 ppkt.3 zapytania ofertowego nr 2/2015 z dnia 05.02.2015r. poproszono o negocjacje w sprawie ostatecznej ceny przedmiotu zamówienia dwóch Wykonawców, którzy spełnili warunki w postępowaniu ofertowym i zaproponowali najniższe ceny .Wobec powyższego Zarząd LGD „Brama Beskidu” w dniu 19.02.2015r. do realizacji zadania :

„Przeprowadzenie ewaluacji ex-post wdrażania LSR-końcowa ocena stanu wdrażania LSR w wymiarze rzeczowym i finansowym”

wybrał ofertę złożoną przez:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze „KREATOR” Alina Plata
Gostwica 200, 33-386 Podegrodzie

Oferta cenowa przedstawiona przez w/w Wykonawcę
wynosiła 4700,00 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 18.02.2015r. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” dokonał oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę i wyboru ofert złożonych w zapytaniu ofertowym o numerze 3/2015 z dnia 05.02.2015r. W terminie do 16.02.2015r. do godz. 15.00 złożonych zostało 13 ofert.
Pragniemy poinformować , iż do realizacji zadania :
Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych dla Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”
a) Zawieszki zapachowe do auta 250 szt.- nadruk kolorowy
b) Cukierki „Krówki” 15 kg., nadruk pełny kolor na opakowaniu cukierka.
c) Długopisy 300szt- tworzywo :metal, wkład z tuszem niebieskim, kolor długopisu czarny, granatowy lub zielony- nadruk biały.
d) Opaski odblaskowe -sprężyste – ilość 300 sztuk, wymiary 34 x 3 cm lub zbliżone , materiał: tworzywo sztuczne, mix kolorów-nadruk biały lub czarny

Zarząd LGD „Brama Beskidu” wybrał ofertę złożoną przez firmę :

MIREX Mirosław Bartczak
Borzysław 45, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Oferta cenowa przedstawiona przez w/w Wykonawcę
wynosiła 2095,92 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 18.02.2015r. Zarząd Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” dokonał oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę i wyboru ofert złożonych w zapytaniu ofertowym o numerze 1/2015 z dnia 05.02.2015r. W terminie do 16.02.2015r. do godz. 15.00 złożonych zostało 10 ofert.

Pragniemy poinformować , iż do realizacji zadania :
Przygotowanie, wydanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego biuletynu podsumowującego działalność LGD „Brama Beskidu”, stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedstawiającego „Dobre praktyki” w ramach osi 4 –LEADER 2007-2013 z obszaru Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”

Zarząd LGD „Brama Beskidu” wybrał ofertę złożoną przez firmę :

Agencja Reklamowa i Wydawnictwo PROMO-studio

43-450 Ustroń

Oferta cenowa przedstawiona przez w/w Wykonawcę
wynosiła 4305, 00 zł

Wyjaśnienie

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2015 na:
Przygotowanie, wydanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego biuletynu podsumowującego działalność LGD „Brama Beskidu”, stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedstawiającego „Dobre praktyki” w ramach osi 4 –LEADER 2007-2013 z obszaru Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu"

W związku z licznymi pytaniami odnośnie możliwości nadania numeru ISBN publikacji – Zarząd LGD "Brama Beskidu" informuje, że dopuszcza się nadanie numeru ISBN

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - 05.02.2015r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "BRAMA BESKIDU" zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących :

1. Przygotowania i wydania biuletynu podsumowującego działalność LGD „Brama Beskidu”, stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedstawiającego „Dobre praktyki” w ramach osi 4 –LEADER 2007-2013 z obszaru Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” -nr 1/2015

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE biuletyn - pobierz

2. Przeprowadzenia ewaluacji ex-post wdrażania LSR- końcowa ocena stanu wdrażania LSR w wymiarze rzeczowym i finansowym.-nr 2/2015

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE EWALUACJA 2015 - pobierz

3. Wykonania gadżetów promocyjnych dla Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”-nr 3/2015

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Zapytanie ofertowe - gadżety - pobierz