Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Misja i wizja LGD

Misja Lokalnej Grupy Działania została sformułowana w następujących sposób:

„Przejmujemy misję naszych przodków, którzy krainę u ujścia Popradu do Dunajca obrali za najlepsze miejsce do życia i rozwoju, i tu w sercu Karpat stworzyli kolebkę kwitnącej wspólnoty i kultury”.


Wizja:

Obszar Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu jest dla mieszkańców
i turystów atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i aktywnego wypoczynku. Oferta regionu wykorzystuje w pełni potencjał bogactwa lokalnego dziedzictwa kulturowego,  środowiska naturalnego, tradycyjnych produktów oraz bogatej i dobrze funkcjonującej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Turystyka  jest znaczącym źródłem dochodów mieszkańców oraz przyczynia się do poprawy jakości życia na obszarze LGD.