Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Rekrutacja uzupełniająca uczestników do projektu „CIS – aktywnie i skutecznie”

logotypy cisssss

 

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „CIS- aktywnie i skutecznie”

 

Informujemy, iż trwa rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie
pn. „CIS – aktywnie i skutecznie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie powiatu nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasady i kryteria rekrutacji oraz obowiązki uczestników projektu zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – do pobrania tutaj.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej:

1) Regulamin funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej

2) Wniosek o skierowanie do CIS

3) Zał. Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

     4) Zał. Nr 2 – Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów

     5) Zał. Nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

     6) Zał. Nr 4 – Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia

     7) Obowiązek informacyjny I

     8) Obowiązek informacyjny II