Zaproszenie na spotkanie on-line dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu on-line dotyczącym tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020.

Skip to content