Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Realizacja projektu "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” w partnerstwie z Gminą Stary Sącz w maju 2017 r., rozpoczęła realizację projektuNowoczesna szkoła – przepustką do kariery” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt ten skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz.

Dzięki dofinansowaniu projektu realizowane są dla uczniów szereg zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych i rozwijających) z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencji informatycznych, wycieczek edukacyjnych, a dla nauczycieli szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych oraz pracy z uczniami metodą eksperymentu. Ponadto dla uczniów w ramach projektu organizowane są zajęcia z programowania i robotyki mające na celu pobudzanie ich kreatywnego myślenia dzięki indywidualnej analizie problemów i zagadnień. Poszczególne zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. tablety, laptopy, komputery, roboty) oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (tj. metoda eksperymentu). Również w projekcie planowana jest jednorazowa wypłata pomocy stypendialnej dla 300 uczniów i uczennic.

W ramach projektu do każdej z 7 szkół (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach, Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata płk. Tadeusza Dłubacza w  Moszczenicy, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy) zostało zakupione następujące wyposażenie:

- po 35 laptopów,

- po 15 tabletów,

- zainstalowana bezprzewodowa oraz przewodowa sieć internetowa – w tym kompleksowa sieć internetowa w salach komputerowych,

- po 1 serwerze.

Ponadto do każdej z w/w szkół zostało zakupione kompleksowe wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych. Dodatkowo do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu, Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy zostało zakupione kompleksowe wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych. Jednocześnie do pozostałych szkół tj. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu zakupiono pomoce dydaktyczne do utworzenia pracowni geograficznej i pracowni fizycznej, do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach zakupiono pomoce dydaktyczne do utworzenia pracowni biologicznej, a do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach zakupiono pomoce dydaktyczne do utworzenia pracowni chemicznej.

Także na cele realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci 54 sztuk robotów wykorzystywanych do prowadzenia w ramach projektu w szkołach zajęć z programowania i robotyki.

 

W ostatnim czasie Uczniowie klas VI klasy szkoły podstawowej – klasy gimnazjalne ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu w ramach uczestnictwa w zajęciach z programowania i robotyki brali udział w dwudniowym wyjeździe edukacyjnym do Warszawy w dniach 11 i 12 kwietnia 2018 roku. Uczniowie odwiedzili dydaktyczny ośrodek naukowy – Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogli poznawać prawa i techniki funkcjonujące w świecie przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Ponadto uczestnicy projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” również w trakcie pobytu w Warszawie podczas specjalnie dla nich zorganizowanych warsztatach oswajali również tajniki programowania robotów, poznając aplikacje do nauki kodowania przez co zdobyli cenne doświadczenie i umiejętności. Nauka programowania z wykorzystaniem gier i robotów była świetną zabawą dla dzieci i pobudziła ich do poznawania możliwości technik multimedialnych.

W najbliższym czasie planowane są kolejne wyjazdy edukacyjne dla pozostałych dzieci biorących udział w projekcie m.in do Warszawy, Łodzi, Krakowa i Kielc.

Zdjęcia dostępne tutaj.