Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Zaproszenie na XXVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Zarząd Stowarzyszenia LGD ”Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na       

XXVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku

o godz. 16:00 w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej                                

im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu LGD drugi termin odbycia Walnego Zebrania

ustala się w dniu 29.06.2018 r. na godz. 16:15.

 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Powitanie zebranych.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno – finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2017 i podjęcie stosownych uchwał.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2017 i podjęcie stosownych uchwał.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.

8. Wolne wnioski i zakończenie.