Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr OW/I/18

 

http://bramabeskidu.pl/images/flag_yellow_low.jpg            http://bramabeskidu.pl/images/pobrane.jpg                   Leader                  http://bramabeskidu.pl/images/PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Data publikacji ogłoszenia: 23.07.2018

 

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr OW/I/18

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj:

- Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

- Klauzula informacyjna/Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

- Rozporządzenie-Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy

- Ustawa - rozwój lokalny z udziałem lokalnej społeczności

- Ustawa - wspieranie rozwoju obszarów wiejskich