Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu

 1W dniu 7 września 2018 r. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu.

W czasie uroczystości Zarząd Stowarzyszenia wręczył wyróżnionym osobom podziękowania za wieloletnią i aktywną działalność i zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia i lokalnej społeczności, a przedsiębiorcom - podziękowania za współpracę i wspieranie działań na rzecz rozwoju rynku pracy oraz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. Na ręce osób zasłużonych dla Stowarzyszenia oraz przedsiębiorców zostały przekazane pamiątkowe podziękowania i dyplomy.

Podczas obchodów radni Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń i Stanisław Pasoń przekazali na ręce prezes LGD Brama Beskidu Wioletty Derymackiej medal „Polonia Minor” z podziękowaniem za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz promocji lokalnych tradycji kultury i dziedzictwa przeszłości.

Pan Włodzimierz Pustułka odczytał swoje fraszki, napisane specjalnie z okazji jubileuszu.

Uroczystość urozmaicił występ zespołu regionalnego „Małe Podegrodzie” oraz koncert Kapeli góralskiej Ciupaga.

W tym ważnym dla nas wydarzeniu udział wzięli m.in. radni Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń oraz Stanisław Pasoń, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacek Pająk, a także przedstawiciele lokalnych władz tj. Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki, Zastępca Wójta Gminy Łącko Paweł Dybiec, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół z gminy Stary Sącz jak również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski oraz Członkowie i pracownicy Stowarzyszenia.

Wszystkim tak licznie przybyłym Gościom serdecznie dziękujemy za obecność i  świętowanie wraz z nami tego ważnego wydarzenia.

2                3

4                5
6                7

8                10

11                12

13                14

15

 

fot. www.malopolska.pl