Logo

Zaproszenie na XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Odsłony: 3161

Zarząd Stowarzyszenia LGD ”Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na       

XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku

o godz. 16:00 w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej                                

im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu LGD drugi termin odbycia Walnego Zebrania

ustala się w dniu 26.06.2019 r. na godz. 16:15.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Powitanie zebranych.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno – finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018 i podjęcie stosownych uchwał.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2018 i podjęcie stosownych uchwał.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.

8. Wolne wnioski i zakończenie.