„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja własna pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja obszaru LGD Brama Beskidu” objęta umową o przyznaniu pomocy nr 00081-6935-UM0630138/24 z 28.05.2024 r., ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocja obszaru LGD Brama Beskidu poprzez zakup wyposażenia, opracowanie i wydruk folderu promocyjnego oraz organizację imprezy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja własna „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja obszaru LGD Brama Beskidu”
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content