Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

2) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

3) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

4) Formularze w zakresie przetwarzania danych osobowych – RODO – do składania na etapie podpisywania umowy/realizacji/rozliczania operacji.