Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

3) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

5) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz