Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Pomoc stypendialna dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Nowoczesna szkała – przepustką do kariery” - I TURA Rekrutacja 15.06.2018 – 22.06.2018

 Loga Unia1

Stypendium będzie przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych zdiagnozowanych podczas rekrutacji do projektu z przedmiotów gdzie występują najniższe wyniki w nauce m.in. na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych lub w innych płatnych zajęciach edukacyjnych.

Pomoc będzie przyznawana następujące cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych.

Stypendium wypłacane będzie jednorazowo. Maksymalna kwota stypendium wynosi 300,00 zł.

Stypendia przyznawane będą na podstawie regulaminu, który określa zasady i kryteria.

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin przyznawania stypendium - wersja obowiązująca od dnia 30.10.2018 r.

- Regulamin przyznawania stypendium - wersja obowiązująca do dnia 30.10.2018 r.

- Wniosek o przyznanie stypendium

- Oświadczenie o statusie rodziny niepełnej

- Oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej

- Arkusz indywidualnej diagnozy ucznia

Dokumenty należy składać w biurze projektu:

 

Stowarzyszene Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

Mostki 86

33-340 Stary Sącz

Czynne w dni robocze: 7:30 – 15:30

 

 

 

Lista rankingowa uczniów i uczennic z niskimi wynikami w nauce

 Loga LGD BB i herb Gmina1