Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Pomoc stypendialna dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” - II TURA Rekrutacja 02.04.2019 – 08.04.2019

 Loga Unia1

Zapraszamy uczniów i uczennice z niskimi wynikami w nauce z terenu  Gminy Stary Sącz biorących udział w projekcie „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” do składania wniosków o przyznanie stypendium, którego głównym celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Stypendium będzie przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych zdiagnozowanych podczas rekrutacji do projektu z przedmiotów gdzie występują najniższe wyniki w nauce m.in. na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału ucznia    w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych lub w innych płatnych zajęciach edukacyjnych.

Pomoc będzie przyznawana na następujące cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, opłacenie uczestnictwa       w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych.

Stypendium wypłacane będzie jednorazowo. Maksymalna kwota stypendium wynosi 300,00 zł.

WAŻNE!!!

O przyznanie stypendium w ramach II Tury nie mogą wnioskować uczniowie i uczennice, którzy/które już otrzymali/otrzymały stypendium w ramach I Tury.

Stypendia przyznawane będą na podstawie regulaminu, który określa zasady i kryteria.

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin przyznawania stypendium

- Wniosek o przyznanie stypendium

- Oświadczenie o statusie rodziny niepełnej

- Oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej

- Arkusz indywidualnej diagnozy ucznia

Dokumenty należy składać w biurze projektu:

Stowarzyszene Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

Mostki 86

33-340 Stary Sącz

Czynne w dni robocze: 7:30 – 15:30

 

Lista rankingowa uczniów i uczennic z niskimi wynikami w nauce

 Loga LGD BB i herb Gmina1