Szanowni Państwo!

Informujemy, że każdy z wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Brama Beskidu na zasadach zawartych Regulaminie doradztwa wejdź  tutaj

Usługi doradztwa są świadczone w:
– poniedziałki,
– środy,
– piątki,
w godzinach: 9.30-15.30.

W trakcie trwania naboru wniosków doradztwo prowadzone jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura LGD, z wykluczeniem dwóch ostatnich dni roboczych naboru.

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu i godziny konsultacji z doradcą.

kontakt w tej sprawie: 
e-mail: biuro@bramabeskidu.pl,
tel.18 547 66 80

Doradztwo w biurze LGD świadczone jest nieodpłatnie!

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content