Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” została wybrana do realizacji ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027)

Opracowanie treści Lokalnej Strategii Rozwoju odbyło się przy udziale przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LGD.

Czas realizacji LSR: 2024-2029

Budżet przeznaczony na realizację operacji w ramach LSR:

1) PS WPR: 3 362 500,00 euro

2) program regionalny FEM 2021-2027: 3 437 625,00 euro

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content