Osoby fizyczne :

Stanisław Banach
Janina Bawełkiewicz
Monika Bednarz
Dariusz Błaszczyk
Andrzej Bukała
Ewelina Bulanda
Sławomir Czop
Wioletta Derymacka
Jan Dziedzina
Władysław Florek
Kazimierz Gizicki
Ewa Gołdyn Firma Handlowo-Usługowa E&G
Marek Gomółka
Małgorzata Gromala
Maria Hejmej
Dariusz Hejmej
Antoni Iwulski
Michalina Klimczak
Ewa Kmietowicz
Piotr Pasiut
Irena Kołbon
Bernadeta Konstanty
Józef Kotarba
Jolanta Kotula – Praktyka Lekarska
Witold Kozłowski
Jan Kożuch
Dom Sądecki- Robert Księżopolski
Katarzyna Kucharska
Paweł Kupczak
Tadeusz Kurzeja
Jacek Lelek
Wioletta Łatka
Tadeusz Madziar
Krzysztof Maurer P.P.U.H. Tłocznia Maurer
Jan Migacz
Henryk Nowak
Piotr Pasiut
Stanisław Pasoń
Alina Plata – Centrum Szkoleniowo-Doradcze „KREATOR” Alina Plata
Urszula Potoniec – Mędoń
Kazimierz Ptaśnik
Włodzimierz Rams
Kazimierz Rusnarczyk
Dawid Słowik
Józef Strączek
Sławomir Szczepaniak
Mieczysław Szewczyk
Zenon Szewczyk
Krystyna Szewczyk
Stanisław Śmierciak
Mirosław Trojanowski
Bernadetta Wąchała-Gawełek
Maria Węgrzyn
Ewa Zielińska
Magdalena Zygmunt

Osoby prawne:

Krzysztof Bodziony – Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu
Dariusz Chorużyk – Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Paweł Dybiec – Gmina Łącko
Piotr Dyrek – Gmina Stary Sącz
Władysław Gancarczyk – Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy Niżnej
Jan Golba – Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 
Mariusz Karpierz – Gmina Podegrodzie
Kazimierz Klimczak – Ochotnicza Straż Pożarna w Podrzeczu
Jan Kotarba – Gmina Rytro
Wojciech Knapik – Fundacja Rozwoju Ziem Górskich
Wojciech Kulak – Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
Małgorzata Król – Barczyńska – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Nasza Ziemia Zagorzyn”
Elżbieta Jawor – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo, Stary Sącz
Wojciech Knapik – Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sącz
Genowefa Pilch Lichoń – Stowarzyszenie Mostki Razem 
Przemysław Mairer – Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic
Zofia Maciuszek – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła
Bogdan Ogorzały – Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy
Jolanta Łabuda – Stowarzyszenie Górali Popradzkich w Przysietnicy
Monika Jackowicz – Nowak – Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu
Piotr Ryba – Gmina Krynica – Zdrój 
Alicja Grzesik – Biblioteka Gminna w Podegrodziu
Jan Tokarczyk – Młodzieżowy Klub Sportowy Feniks w Przysietnicy

 

Skip to content