Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy Niżnej na rok szkolny 2024/2025

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” publikuje listę dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy Niżnej na rok szkolny 2024/2025 – uszeregowana w kolejności alfabetycznej. Informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci nieprzyjętych,

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Przysietnicy na rok szkolny 2024/2025

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” publikuje listę dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Przysietnicy na rok szkolny 2024/2025 – uszeregowana w kolejności alfabetycznej. Informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci nieprzyjętych, rodzice/opiekunowie

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content