Kryteria wyboru grantobiorców

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Kryteria wyboru operacji własnych

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Skip to content