Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego w Przysietnicy na rok szkolny 2023/2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu w związku z zakończeniem rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego w Przysietnicy na rok szkolny 2023/2024 publikuje listę dzieci zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji uzupełniającej. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji uzupełniającej proszeni są

Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy Niżnej na rok szkolny 2023/2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu w związku z zakończeniem rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy Niżnej na rok szkolny 2023/2024 publikuje listę dzieci zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji uzupełniającej. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji uzupełniającej proszeni

Warsztaty dialogu społecznego (spotkanie konsultacyjno-informacyjne)

Warsztaty dialogu społecznego (spotkanie konsultacyjno-informacyjne)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na warsztaty dialogu społecznego (spotkanie konsultacyjno-informacyjne), dotyczące kolejnego etapu tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD. Jeśli jesteś mieszkańcem, samorządowcem, przedsiębiorcą, rolnikiem, przedstawicielem organizacji pozarządowej z terenu Gminy Stary

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content