Zarząd Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu tworzą:

Wioletta Derymacka – Prezes Zarządu
Paweł Dybiec – Wiceprezes Zarządu
Marek Gomółka – Członek Zarządu

Skład Rady Stowarzyszenia:

 1. Bulanda Ewelina  – przedstawiciel mieszkańców
 2. Bednarz Monika – przedstawiciel mieszkańców
 3. Gmina Stary Sącz – reprezentowana przez Dyrka Piotra – przedstawiciel sektora publicznego
 4. Gmina Podegrodzie – reprezentowana przez Karpierza Mariusza – przedstawiciel sektora publicznego
 5. Kmietowicz Ewa – przedstawiciel mieszkańców
 6. Pasiut Piotr – przedstawiciel mieszkańców
 7. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu – reprezentowany przez Kulaka Wojciecha – przedstawiciel sektora gospodarczego
 8. Stowarzyszenie KGW „Nasza Ziemia Zagorzyn” – reprezentowane przez Król Małgorzatę – przedstawiciel sektora społecznego
 9. P.P.U.H. Tłocznia Maurer Krzysztof Maurer – reprezentowane przez Maurera Krzysztofa – przedstawiciel sektora gospodarczego
 10. Stowarzyszenie Mostki Razem – reprezentowane przez Pilch – Lichoń Genowefę – przedstawiciel sektora społecznego
 11. Alina Plata Centrum Szkoleniowo-Doradcze „KREATOR” – reprezentowane przez Platę Alinę – przedstawiciel sektora gospodarczego
 12. Potoniec – Mędoń Urszula – przedstawiciel mieszkańców

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Łatka Wioletta
 2. Śmierciak Stanisław
 3. Strączek Józef
 4. Szczepaniak Sławomir
Skip to content