Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu pn.”CIS – aktywnie i skutecznie”

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu pn.”CIS – aktywnie i skutecznie”

Informujemy, iż nabór do projektu pn. „CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 został zakończony. Poniżej przedstawiamy listę rankingową kandydatów

Wyniki rekrutacji do projektu pn.”CIS – aktywnie i skutecznie”

Wyniki rekrutacji do projektu pn.”CIS – aktywnie i skutecznie”

Informujemy, iż nabór do projektu pn. „CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 został zakończony. Poniżej przedstawiamy listę rankingową kandydatów

Skip to content