INWESTYCJE W POPRAWĘ ISTNIEJĄCEJ I ROZWÓJ NOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I/LUB KULTURALNEJ ORAZ 
ZWIĘKSZENIE ESTETYKI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ,  OCHRONA 
I UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ PRZYRODNICZEGO OBSZARU.


POMOC JEST PRZYZNAWANA W FORMIE REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH.

MINIMALNA CAŁKOWITA WARTOŚĆ OPERACJI WYNOSI
NIE MNIEJ NIŻ 50 000,00 ZŁ.


INTENSYWNOŚĆ POMOCY WYNOSI:
                                                                      
 DO 90% W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW, 

 –  63,63%  – W PRZYPADKU JST. 

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content