Informacja dotycząca naboru wniosków nr 7/2020 i 8/2020

Szanowni Państwo, W dniu 26.08.2020 r. o godz. 14:00 zakończyliśmy nabory wniosków w zakresie utworzenia nowego przedsiębiorstwa oraz rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki i czasu wolnego, które zostały przeprowadzone w dniach: 12.08.2020 r. – 26.08.2020 r. Do naszego Biura

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2020 – rozwój istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze przetwórstwa lokalnego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Data publikacji ogłoszenia: 28.07.2020 r. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2020 – rozwój istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze przetwórstwa lokalnego Dokumentacja aplikacyjna Informacje pomocnicze Dokumentacja dotycząca realizacji operacji

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu ogłasza następujące nabory

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wzdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasza następujące nabory wniosków o przyznanie pomocy: Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2020 – utworzenie nowego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Data publikacji ogłoszenia: 28.07.2020 r. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2020 – utworzenie nowego przedsiębiorstwa Dokumentacja aplikacyjna Informacje pomocnicze Dokumentacja dotycząca realizacji operacji

Skip to content