Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” publikuje listę dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Przysietnicy na rok szkolny 2024/2025 – uszeregowana w kolejności alfabetycznej.

Informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci nieprzyjętych, rodzice/opiekunowie dziecka mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/opiekunów dziecka z wnioskiem.

Informujemy, iż w przypadku rezygnacji osoby z listy przyjętych, przyjmowani będą kolejno kandydaci z listy rezerwowej opublikowanej wraz z listą dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 11.04.2024 r.

Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2024/2024 w kolejności alfabetycznej – Przedszkole Publiczne w Przysietnicy

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Przysietnicy na rok szkolny 2024/2025
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content