Rekrutacja otwarta

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu informuje, iż nadal pozostają wolne miejsca do udziału w projekcie pn. „CIS-aktywnie i skutecznie”. WARSZTAT GASTRONOMICZNY ORAZ WIKLINIARSKO-PAMIĄTKARSKI.

Wyniki rekrutacji do projektu pn.”CIS – aktywnie i skutecznie”

Informujemy, iż nabór do projektu pn. „CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 został zakończony. Poniżej przedstawiamy listę rankingową kandydatów

Dyżury pracowników LGD w gminach

W ramach działania komunikacyjnego: Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji rozliczania projektów zaplanowano spotkania szkoleniowo–doradcze w poszczególnych gminach. W dniach: -07.12.2020 r., w godz. 9.00–13.00 w URZĘDZIE GMINY W ŁĄCKU -08.12.2020 r., w godz. 9.00–13.00 w BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DO PROJEKTU „CIS – aktywnie i skutecznie”

Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekciepn. „CIS – aktywnie i skutecznie”. WARSZTAT GASTRONOMICZNY ORAZ WARSZTAT WIKLINIARSKO – PAMIĄTKARSKI została przedłużona do dnia 27.11.2020 r.

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo! W związku z koniecznością aktualizacji Kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a także Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

Rekrutacja do projektu „CIS- aktywnie i skutecznie”

Rekrutacja do projektu „CIS- aktywnie i skutecznie” Informujemy, iż trwa rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie pn. „CIS – aktywnie i skutecznie”: WARSZTAT GASTRONOMICZNY ORAZ WARSZTAT WIKLINIARSKO – PAMIĄTKARSKI Serdecznie zapraszamy do udziału osoby lub rodziny zagrożone ubóstwemlub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na

XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Dnia 29 września 2020 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku odbyło się XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu. W związku z kończącą się kadencją 2016-2020 Pani Prezes Wioletta Derymacka podziękowała wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy pełnili funkcje

WYNIKI NABORÓW

W dniach 2 i 16 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru 7/2020 oraz 8/2020. Poniżej prezentujemy wyniki przedmiotowej oceny z posiedzenia Rady: 7/2020 – utworzenie nowego przedsiębiorstwa – Lista operacji uznanych za zgodne

Zaproszenie na XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Zarząd Stowarzyszenia LGD ”Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na        XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  które odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku o godz. 17:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku. Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu

Informacja dotycząca posiedzenia Rady LGD Brama Beskidu z dnia 02.09.2020r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu z dnia 2 września 2020 r. zostało odroczone. Posiedzenie (II termin) odbędzie się dnia 16 września 2020 r. o godz. 16:00 w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” mieszczącym się pod

XXXI Posiedzenie Rady LGD Brama Beskidu

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 2 września 2020 r. (tj. środa) o godz. 9:00 w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” mieszczącym się pod adresem Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, odbędzie się XXXI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Przedmiotem posiedzenia Rady będzie ocena wniosków

Informacja dotycząca naboru wniosków nr 7/2020 i 8/2020

Szanowni Państwo, W dniu 26.08.2020 r. o godz. 14:00 zakończyliśmy nabory wniosków w zakresie utworzenia nowego przedsiębiorstwa oraz rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki i czasu wolnego, które zostały przeprowadzone w dniach: 12.08.2020 r. – 26.08.2020 r. Do naszego Biura

Polski EBazarek

Małopolski e-bazarek to strona internetowa skupiająca małopolskich rolników i producentów, która stanie się pomocnym narzędziem zarówno dla producentów rolnych, przetwórców produktów regionalnych i ekologicznych, kół gospodyń wiejskich, jak i konsumentów poprzez skrócenie łańcucha dostaw. Mamy nadzieję, że oferowana forma sprzedaży

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2020 – rozwój istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze przetwórstwa lokalnego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Data publikacji ogłoszenia: 28.07.2020 r. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2020 – rozwój istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze przetwórstwa lokalnego Dokumentacja aplikacyjna Informacje pomocnicze Dokumentacja dotycząca realizacji operacji

Małopolska: Zachęcamy do udziału w konkursie pt. „Koło ARiMR – w sercu wsi”

Więcej informacji na stronie https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/konkursu-pt-kolo-arimr-w-sercu-wsi.html

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu ogłasza następujące nabory

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wzdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasza następujące nabory wniosków o przyznanie pomocy: Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2020 – utworzenie nowego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Data publikacji ogłoszenia: 28.07.2020 r. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2020 – utworzenie nowego przedsiębiorstwa Dokumentacja aplikacyjna Informacje pomocnicze Dokumentacja dotycząca realizacji operacji

Skip to content