Osoby fizyczne :

Janina Bawełkiewicz
Monika Bednarz
Dariusz Błaszczyk
Monika Bochenek
Andrzej Bukała
Ewelina Bulanda
Sławomir Czop
Wioletta Derymacka
Jan Dziedzina
Władysław Florek
Kazimierz Gizicki
Ewa Gołdyn Firma Handlowo-Usługowa E&G
Marek Gomółka
Andrzej Gorczowski Firma Gastronomiczna „Gorczowski”
Małgorzata Gromala
Maria Hejmej
Dariusz Hejmej
Antoni Iwulski
Michalina Klimczak
Ewa Kmietowicz
Krzysztof Kolasa
Irena Kołbon
Bernadeta Konstanty
Józef Kotarba
Jolanta Kotula – Praktyka Lekarska
Dariusz Kowalczyk
Władysław Kozik
Jan Kożuch
Dom Sądecki- Robert Księżopolski
Katarzyna Kucharska
Paweł Kupczak
Tadeusz Kurzeja
Jacek Lelek
Wioletta Łatka
Tadeusz Madziar
Franciszek Majerski
Krzysztof Maurer P.P.U.H. Tłocznia Maurer
Jan Migacz
Barbara Moryto
Krzysztof Mróz PARK-M
Henryk Nowak
Stanisław Pasoń
Alina Plata – Centrum Szkoleniowo-Doradcze „KREATOR” Alina Plata
Urszula Potoniec – Mędoń
Kazimierz Ptaśnik
Włodzimierz Rams
Kazimierz Rusnarczyk
Krzysztof Setlak
Dawid Słowik
Józef Strączek
Sławomir Szczepaniak
Mieczysław Szewczyk
Zenon Szewczyk
Krystyna Szewczyk
Stanisław Śmierciak
Wincenty Tokarz
Mirosław Trojanowski
Bernadetta Wąchała-Gawełek
Maria Węgrzyn
Ewa Zielińska
Magdalena Zygmunt

Osoby prawne:

Krzysztof Bodziony – Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu
Sylwester Ciągło – Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu
Paweł Dybiec – Gmina Łącko
Piotr Dyrek – Gmina Stary Sącz
Władysław Gancarczyk – Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy Niżnej
Mariusz Karpierz – Gmina Podegrodzie
Kazimierz Klimczak – Ochotnicza Straż Pożarna w Podrzeczu
Wojciech Knapik – Fundacja Rozwoju Ziem Górskich
Wojciech Kulak – Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
Małgorzata Król – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Nasza Ziemia Zagorzyn”
Wojciech Lasek – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo, Stary Sącz
Justyna Liszkowska – Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sącz
Genowefa Pilch Lichoń – Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne
Przemysław Mairer – Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic
Zofia Maciuszek – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła
Marek Migacz – Stowarzyszenie Lachów Podegrodzkich, Podegrodzie
Bogdan Ogorzały – Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy
Agnieszka Olszowska – Stowarzyszenie Górali Popradzkich w Przysietnicy
Stanisław Oleksy – Ochotnicza Straż Pożarna Brzezna Litacz
Janusz Pasiut – Międzyszkolny Klub Uczniowski Poprad w Starym Sączu
Helena Piętka – Stowarzyszenie Świętej Kingi w Starym Sączu
Maria Sosin – Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu
Maria Szewczyk – Biblioteka Gminna w Podegrodziu
Jan Tokarczyk – Młodzieżowy Klub Sportowy Feniks w Przysietnicy

Skip to content