Dnia 29 września 2020 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku odbyło się XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu. W związku z kończącą się kadencją 2016-2020 Pani Prezes Wioletta Derymacka podziękowała wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy pełnili funkcje w Zarządzie, Radzie oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu. Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie merytoryczno – finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2019. Roczne sprawozdanie przedstawiła również Rada, którą reprezentował Przewodniczący – Pan Mariusz Karpierz oraz Komisja Rewizyjna, którą reprezentował Pan Sławomir Szczepniak. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, na jej wniosek WZC udzieliło jednogłośnie Zarządowi absolutorium za rok 2019.

Po obradach Członkowie Stowarzyszenia zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Naszacowice”.

W toku głosowania do Zarządu LGD Brama Beskidu na lata 2020-2024 wybrano następujących członków:

1. Wioletta Derymacka

2. Paweł Dybiec

3. Marek Gomółka

W skład Rady Stowarzyszenia na lata 2020-2024 zostali wybrani:

 1. Bulanda Ewelina  – przedstawiciel mieszkańców
 2. Bednarz Monika – przedstawiciel mieszkańców
 3. Gmina Stary Sącz – reprezentowana przez Dyrka Piotra – przedstawiciel sektora publicznego
 4. Gmina Podegrodzie – reprezentowana przez Karpierza Mariusza – przedstawiciel sektora publicznego
 5. Kmietowicz Ewa – przedstawiciel mieszkańców
 6. Kolasa Krzysztof – przedstawiciel mieszkańców
 7. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu – reprezentowany przez Kulaka Wojciecha – przedstawiciel sektora gospodarczego
 8. Stowarzyszenie KGW „Nasza Ziemia Zagorzyn” – reprezentowane przez Król Małgorzatę – przedstawiciel sektora społecznego
 9. P.P.U.H. Tłocznia Maurer Krzysztof Maurer – reprezentowane przez Maurera Krzysztofa – przedstawiciel sektora gospodarczego
 10. Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne – reprezentowane przez Pilch – Lichoń Genowefę – przedstawiciel sektora społecznego
 11. Alina Plata Centrum Szkoleniowo-Doradcze „KREATOR” – reprezentowane przez Platę Alinę – przedstawiciel sektora gospodarczego
 12. Potoniec – Mędoń Urszula – przedstawiciel mieszkańców

Do Komisji Rewizyjnej na lata 2020-2024 wybrano następujące osoby:

 1. Łatka Wioletta
 2. Śmierciak Stanisław                                           
 3. Strączek Józef       
 4. Szczepaniak Sławomir                                            

Galeria zdjęć tutaj.

XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content