Lachowskie Lato

Lachowskie Lato

W dniu 14.07.2024 r. gościliśmy z naszym stoiskiem informacyjno-doradczym podczas wydarzenia Lachowskiego Lata w Podegrodziu. Udział LGD Brama Beskidu w wydarzeniu był świetną okazją do przekazania mieszkańcom informacji na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Operacja własna „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja obszaru LGD Brama Beskidu”

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja własna pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja obszaru LGD Brama Beskidu” objęta umową o przyznaniu pomocy nr 00081-6935-UM0630138/24 z 28.05.2024 r., ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocja obszaru

Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy Niżnej na rok szkolny 2024/2025

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, w związku rekrutacją uzupełniającą do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy Niżnej na rok szkolny 2024/2025, publikuje listę dzieci zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji uzupełniającej. Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy Niżnej na rok szkolny 2024/2025

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznegow Moszczenicy Niżej na rok szkolny 2024/2025. Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacyjnymi oraz listą wymaganych dokumentów. Osoby zainteresowane zapisem dziecka do Przedszkola Publicznego w Moszczenicy

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content