„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt grantowy pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” objęty umową o przyznaniu pomocy nr 01889-6935-UM0620143/20 z 25.01.2021 r., ma na celu kultywowanie i zachowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów ludowych, instrumentów oraz wyposażenia do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja 7 zadań objętych projektem grantowym.

Projekt grantowy nr 2/2020/G
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content