Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością aktualizacji Kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a także Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2020 (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego Formularza zmian na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 547 66 80 – do dnia 27.04.2021 r. do godz. 12.00.

Formularz zmian – Kryteria

Formularz zmian – LSR

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

LSR

Konsultacje społeczne
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content