1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf)otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx)otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

2)Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (*.pdf)otwórz
Biznesplan (*.docx)otwórz
Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx)otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – otwórz

3)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz
4)Informacja dodatkowa – otwórz
5)Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – otwórz

Dokumentacja aplikacyjna (1/2021)
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content