1)Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy 5z (*.pdf)otwórz
Załącznik nr 1 Biznesplan 4z (*.pdf) – otwórz
Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf)otwórz
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowyotwórz
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowejotwórz
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowychotwórz

2)Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność wersja 4z (*.pdf)otwórz
Wniosek o płatność wersja 4z(*.xlsx) otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf)otwórz
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx)otwórz
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanuotwórz

3)Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf)otwórz
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf)otwórz

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji (1/2022)
Skip to content