1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (*.pdf) – otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (*.xlsx) – otwórz
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (*.pdf) – otwórz
Oświadczenie (*.xlsx) – otwórz
Instrukcja wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf)otwórz

4) Informacja dodatkowa – otwórz

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – otwórz

Dokumentacja aplikacyjna (3/2022)
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content