„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt grantowy pn. Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców poprzez utworzenie i modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD Brama Beskidu objęty umową o przyznaniu pomocy nr 02349-6935-UM0620176/21 z 13.05.2022 r., ma na celu poprawę oferty spędzania czasu wolnego na obszarze LGD poprzez powstanie nowych lub zmodernizowanych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja 5 zadań objętych projektem grantowym.

Projekt grantowy nr 1/2021/G
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content