1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (*.pdf) – otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (*.xlsx) – otwórz
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
Informacja dla nabywcy następcy (*pdf.) – otwórz
Wersje edytowalne dokumentów (*.zip) – do pobrania

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz
Wersja edytowalna dokumentu (*.zip) – do pobrania

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (*.pdf) – otwórz
Oświadczenie (*.xlsx) – otwórz
Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz
Wersja edytowalna dokumentu (*.zip) – do pobrania

4) Informacja dodatkowa – otwórz

Wersja edytowalna dokumentu (*.zip) – do pobrania

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – otwórz
Wersja edytowalna dokumentu (*.zip) – do pobrania

Dokumentacja aplikacyjna (3/2023)
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content