Zarząd Stowarzyszenia LGD ”Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na       

XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 które odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku o godz. 17:00

w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku.

Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu LGD drugi termin odbycia Walnego Zebrania

ustala się w dniu 29.09.2020 r. na godz. 17:15.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno – finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2019 i podjęcie stosownej uchwały.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2019 i podjęcie stosownej uchwały.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Zarządu LGD „Brama Beskidu” na lata 2020-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Rady LGD „Brama Beskidu” na lata 2020-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Komisji Rewizyjnej LGD „Brama Beskidu” na lata 2020-2024.
 11. Wolne wnioski i zakończenie.
Zaproszenie na XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content